På Fv680 er ferjestrekningen Seivika - Tømmervåg innstilt på ubestemt tid lørdag kveld.

Årsaken er tekniske problemer, melder både Fjord 1 og Vegtrafikksentralen Midt.