Se direktesendingen av fylkesutvalget

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesutvalgets møte 25.- 26. november.

DEL

Fylkesutvalget hadde møte mandag 25. november - og har møte også i dag, tirsdag 26. november.

Sendingen er hentet fra fylkeskommunens nettside.

Saker til behandling:

U-126/19 Endring av budsjettet for 2019
U-127/19 Alternativer fv. 20 Nerlandsøybrua Herøy kommune
U-128/19 Takstfastsetting og garanti Nordøyvegen 2019
U-129/19 Vidare behandling av T-27/19 - AutoPASS takstregulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal
U-130/19 K651 Spjelkavik Arena - Revidert byggeprogram og alternativsvurdering
U-131/19 Overordna utviklingsplan bygg og eigedomU-132/19 Bokbåtteneste i Møre og Romsdal
U-133/19 Omstilling 2020 - Delrapport: Tilbods- og skolestruktur, reduksjon av driftsnivå - Utdanning
U-134/19 Omstilling 2020 - delprosjekt P5 Organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta
U-135/19 Reduksjon av driftsnivået i samferdselssektoren - Omstilling 2020
U-136/19 Omstilling 2020 – rapport om prosessen og utgreiing av tiltaksområda i fase 2
U-137/19 Økonomiplan med handlingsprogram 2020 - 2023 med budsjett for 2020
U-138/19 Korleis kan regionreforma med fleire ansvarsområde og nye arbeidsplassar skape utvikling i heile fylket
U-139/19 Søknad om permisjon frå fylkeskommunal verv - Monica Molvær
U-140/19 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Vurdering av behovet for å tildele einerett for drosjetransport
U-141/19 Politisk styringsgruppe for NordøyvegenU-142/19 Eigar av utstedarverksemd - bompengereforma
U-143/19 Omklassifisering av vegnettet på fv. 60 Røyr-HellesyltU-144/19 Reglement for yrkesopplæringsnemndaU-145/19 Kvalitetsmeldinga 2019 for videregående opplæring i Møre og Romsdal
U-146/19 Organisering av fagskolen i Møre og Romsdal
U-147/19 Regionalt forskingsfond Møre og Romsdal – framlegg til bestillingsbrev og styresamansetting
U-148/19 Regional vassforvaltningsplan 2022-2027- vedtak av planprogram og hovudutfordringar
U-149/19 Uttale til fusjon av stiftingane Nordmøre museum og Geitbåtmuseet
U-150/19 Ny selskapsavtale og deltakaravtale for GassROR IKS

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken