Politikerne i Kristiansund har torsdag en variert meny på bordet når de møtes til bystyremøte klokken 13.

Du kan se møtet direkte i videovinduet øverst i saken. Sendingen produseres av Kristiansund kommune.

Der skal de blant annet vurdere tomtealternativene for nytt sykehjem i Kristiansund. Det har pekt seg ut noen alternativer som anses å være i «finalerunden».

Politikerne skal også vurdere salgsvedtak av Dalen går, og diskutere fastlegekrisen i kommunen.

Det har også kommet inn fire interpellasjoner som politikerne skal diskutere:

Venstre vil at Arne Ingebrigtsen skal kalles «kommunedirektør» i stedet for «rådmann». Frp vil få på plass traumemottak i Kristiansund slik at pasienter ikke trenger å bli sendt til Molde, Høyre vil utvide skjenketidene fra klokken 02 til 03 på natta og MDG vil ta imot flyktninger fra Ukraina.

Det vil også være tre orienteringer i møtet:

 • ReMidt ved daglig leder Trygve Berdal (1 time inkludert spørsmål)
 • Resultat regnskapsåret 2021 ved rådmann Arne Ingebrigtsen
 • Normoria ved kultursjef Eigunn Stav Sætre (etter sakslisten)

Saker til behandling:

 • 10/22 - Godkjenning av protokoll fra møte 27.01.2022
 • 11/22 - Dalen gård - vurdering av salgsvedtak fra 2012
 • 12/22 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2021
 • 13/22 - Fastlegekrise i Kristiansund kommune
 • 14/22 - Vurdering av tomtealternativer for nytt sykehjem
 • 15/22 - R-273 Detaljregulering for Sørholmen, behandling av klager på vedtatt plan
 • 16/22 - Budsjettjustering investering - som følge av kapitalforhøyelse i Havparken
 • 17/22 - Suppleringsvalg til Forliksrådet
 • 18/22 - Supplering av valgoppgjør 2019 etter uttreden

Interpellasjoner:

 • 1/22 - Interpellasjon Kristiansund Venstre - kjønnsnøytrale titler, Rådmann/Kommunedirektør
 • 2/22 - Interpellasjon fra FRP - traumefunksjon ved fylkets sykehus
 • 3/22 - Interpellasjon fra Kristiansund Høyre - Skjenketider
 • 4/22 - Interpellasjon fra MDG - Ukraina

Spørsmål:

 • 1/22 - Spørsmål til ordfører fra Venstre - Kråkhaugen friområde
 • 2/22 - Spørsmål til ordføreren fra NML til bystyremøte 03.03.2022

Se fullstendige saksdokumenter på nettsidene til Kristiansund kommune (ekstern lenke).