Klikk i videovinduet over for å starte direktesendingen, som produseres av Kristiansund kommune (du kan bytte mellom fire kameravinkler ved å klikke på kamera-ikonet i videoen).

Tirsdag klokken 12 legger rådmann Arne Ingebrigtsen fram sitt budsjettforslag for 2022.

Dette forslaget skal politikerne jobbe videre med utover høsten, og gjøre egne prioriteringer. Til slutt avgjør bystyret 2022-budsjettet i møtet før jul.

Alle faste medlemmer i bystyret og hovedutvalgene i Kristiansund er innkalt til presentasjonen tirsdag.

I tillegg er ledere (eventuelt representanter) for kontrollutvalg, eldreråd, ungdomsråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og tillitsvalgte invitert. Samtidig er galleriet åpent for tilhørere.

Som omtalt i Tidens Krav mandag, har rådmannen fordelt inntekter på over to milliarder kroner i 2022-budsjettet for Kristiansund.