Torsdag klokken 13 er det klart for årets første bystyremøte i Kristiansund.

Møtet foregår over Teams, og du kan se møtet i videovinduet over. Sendingen produseres av Kristiansund kommune.

Der skal politikerne blant annet sluttbehandle regiontilhørigheten for Kristiansund kommune. Folkeavstemningen ga flertall for å bli værende i Møre og Romsdal, og det vil også bli resultatet i bystyret.

Bystyret får lagt fram betalingssatsene i Remidt for 2022. Representantskapet i Remidt IKS behandlet gebyrene i møtet 8. november 2021, men det er kommunestyrene/bystyret som vedtar avfallsgebyrene for 2022, med eventuelle kommunale påslag.

Møtet starter med orientering ved kommunalsjef Olaug Haugen om framdriften i arbeidet med bygging av to nye skoler, og oppnevning av medlemmene i styringsgruppe, prosjektgruppe og prosjektleder.

Dette er sakene som er til behandling:

  • 1/22 - Godkjenning av protokoll fra møte 16.12.2021
  • 2/22 - Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid, ny organisasjonsform
  • 3/22 - Månedsrapport for oktober og november 2021
  • 4/22 - Betalingssatser Remidt 2022
  • 5/22 - Budsjettjustering - 1 - 2022
  • 6/22 - Utredning av regiontilhørighet - sluttbehandling
  • 7/22 - Kommunikasjonsplan 2022 - 2026
  • 8/22 - Bosetting av flyktninger 2022
  • 9/22 - Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte 2022-2024

Se fullstendige sakspapirer på nettsidene til Kristiansund kommune her.

Tidens Krav følger bystyremøtet og kommer med mer senere i dag.