Gå til sidens hovedinnhold

Se direkte fra Kristiansund bystyre

På planen: Skal Kristiansund kommune søke om endret fylkestilhørighet fra Møre og Romsdal fylke til Trøndelag fylke?

På sakslisten:

52/21 - Godkjenning av protokoll fra møte 17.06.2021

53/21 - Regionsutredning - Skal Kristiansund kommune søke om endret fylkestilhørighet fra Møre og Romsdal fylke til Trøndelag fylke?

54/21 - Attraktiv region, samarbeid mellom Kristiansund kommune, KNN og Møre og Romsdal fylkeskommune

55/21 - R-305 Detaljregulering for Flatøyveien 136 og deler av GID 109/1, 2. gangs behandling og sluttbehandling

56/21 - R-309 Detaljregulering for Einerskaret 19 og 21, 2. gangs behandling og sluttbehandling

57/21 - Sluttbehandling av sentrumsplan

58/21 - Kvartalsrapport Investering 2. kvartal 2021

59/21 - Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 2. kvartal 2021

60/21 - Kommunal garanti - Kristiansund Fjellklubb - Søknad om utvidet garanti

61/21 - Økt ramme til startlån i 2021

62/21 - Oppnevning av medlemmer til styringsgruppe - Bypakke Kristiansund

63/21 - Forvaltningsrevisjonsprosjektet Samspillet mellom hovedutvalg og administrasjonen i byggesaker

64/21 - Søknader om fritak fra Forliksrådet - Ole Henning Ødegård og Marian Hansø

65/21 - Søknader om fritak fra politiske verv i Kristiansund kommune - Johanna M. Farran (NML) og Mette Belden (AP)

Kommentarer til denne saken