Du kan se sendingen i videovinduet over. Ved problemer finner du også sendingen på kommunens sider her.

Kristiansund kommune holder bystyremøte fra klokken 13.00 torsdag.

På sakslista står blant annet vurdering av tjenesteavtalen for Helseplattformen, årsregnskap for Sundbåten samt en interpellasjon fra Kristiansund Senterparti om at Kristiansund Bystyre bør skifte navn til Kristiansund Kommunestyre.

«Etter siste kommunesammenslåinger har både Ålesund og Molde skiftet fra bystyre til kommunestyre. Kristiansund og Frei ble slått sammen med virkning fra 01.01.2008. I råd med dette mener Kristiansund Senterparti at kommunens øverste organ snarest bør skifte navn fra Kristiansund bystyre til Kristiansund kommunestyre, og ber ordføreren om å sette i gang arbeidet med dette skiftet så snart som mulig», skriver Steinar H. Høgsve på vegne av partiet.

Se hele sakslista her.