I dag, onsdag, er styret i Helse Møre og Romsdal samlet i Volda for åpning av nytt areal ved Volda sjukehus. Etter åpningen er gjennomført blir det også arrangert et ordinært styremøte fra klokken 11.00 til klokken 16.00.

Møtet kan du følge direkte på Teams her (Trykk «Se på nettet isteden» og så «følg møtet anonymt» hvis du ikke har Teams-konto):

Del 1 fra klokken 11.00 til 11.45

Del 2 fra klokken 12.45 til 16.00

Dette står på agendaen for møtet:

11:00 Godkjenning av innkalling og sakliste

11:05 Orientering frå administrerande direktør

11:45 Lunsj 30 min

12:15 (UO-sak) Vedtakssak – Parkeringshus ved Ålesund Sjukehus

12:45 Føresetnader – Budsjett 2023

13:15 Referatsaker – utan saksframlegg

13:20 Statusrapport september 2022 – Fag, Økonomi og HR

13:40 Styringsdokumentet 2022 – status

14:00 Topp 10 risiko – vurdere justeringer14:20 Teknisk tilstandsgrad bygg HMR

15:00 Beinstrekk15:15 Vedtakssak – Oppnemning av valstyre for val av tilsetterepresentantar til styret

15:20 Status – SNR Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

15:35 (UO-sak) Vedtakssak – Årleg lønnsjustering av adm. Direktør

15:40 Gjennomgang av (foreløpig) saksliste styremøte onsdag 23. november 2022

15:45 Godkjenning av protokoll 08/22 – 19.10.22

16:00 Møteslutt

Her finner du sakspapirene til dagens styremøte!