I forbindelse med koronasituasjonen har LO Ytre Nordmøre produsert en sending med 1. mai i fokus. Gjester i sendingen er Rune Larsen, Line Karlsvik og Kjell Neergaard.