Hotellkjeden Scandic – som også har hotell i Kristiansund – iverksetter oppsigelser som berører 300 årsverk som følge av koronapandemien.

Det er Dagens Næringsliv som torsdag skriver at hotellkjedens oppsigelser berører 300 årsverk. Tar man med naturlig avgang, venter ledelsen en nedbemanning på totalt 600 årsverk.

– Vi står i en alvorlig situasjon som følge av koronapandemien og er nødt til å fortsette den varslede nedbemanningen på områder der vi vurderer at det er varig bortfall av arbeidsoppgaver. Dette er en situasjon vi veldig gjerne skulle vært foruten, men samtidig er det dessverre nødvendig å foreta grep for å trygge arbeidsplasser og sikre en bærekraftig organisasjon for framtiden, sier HR-direktør i kjeden Elin Ekrol til avisen.

Hotellkjeden varslet i sommer en nedbemanning av 1.000 årsverk, men 300 årsverk ble i august omgjort fra planlagt nedbemanning til permittering. Det er disse som nå blir rammet av nedbemanningen.

Den gangen sa Line Vikræm-Rosmæl, distriktsdirektør for Scandic Midt Norge, at det var de største hotellene som ville bli hardest rammet, men at også Scandic Kristiansund ville oppleve nedbemanning. Det ble da antydet en nedbemanning i Kristiansund på drøyt tre årsverk. Det er ikke kjent hvordan oppsigelsene som ble varslet torsdag eventuelt vil berøre hotellet i Kristiansund.