Heidrunfeltet i Norskehavet er ett av tre felt på norsk sokkel som nå har fått godkjent justerte produksjonstillatelser fra regjeringen.

De andre er Oseberg og Troll i Nordsjøen. Heidrun ligger omtrent 175 km nord for Kristiansund.

De justerte tillatelsene legger til rette for å opprettholde dagens høye gassproduksjon utover i 2022. Dette kommer som en følge av søknader fra rettighetshaverne – som er Equinor på Heidrun.

– Feltene på norsk sokkel produserer så mye gass de kan, eller helt nær dette. Selskapene gjør kontinuerlig vurdering av hvilke muligheter de har i sin felt-, funn- og leteportefølje for lønnsom framtidig gassproduksjon. For oss er det viktig å legge best mulig til rette for at selskapene kan opprettholde dagens høye produksjon også framover. Gjennom vedtakene for Oseberg-, Troll- og Heidrun-feltene gjør vi dette, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Disse vedtakene vil ikke øke den samlede daglige eksporten av gass fra norsk sokkel vesentlig, men legger til rette for at dagens høye leveransenivå kan videreføres framover.

– Det er gjennom at nye prosjekter kommer i produksjon at leveransene kan øke. Vi vil derfor utvikle petroleumssektoren. Det betyr blant annet at vi vil legge til rette for at pågående utbygginger ferdigstilles og kommer i produksjon, at det blir besluttet og gjennomført ytterligere økt utvinningstiltak, at lønnsomme funn bygges ut og at næringen påviser flere funn gjennom leting. Lykkes vi med dette vil vi kunne opprettholde produksjon, sysselsetting og verdiskaping også forbi 2030, sier Aasland.

Norske felt leverer gass til Europa gjennom et omfattende gasstransportsystem. Feltene dekker 20-25 prosent av gassbehovet i EU og Storbritannia. Unntaket er Hammerfest LNG/Snøhvit, der gassen sendes til markedet på skip.

Norsk gass utgjør 2-3 prosent i den globale markedet.