– Vi kommer i en konflikt midt i sommeren, og foreningene må ta ansvar for at vi blir rammet på det verst tenkelige tidspunktet for våre passasjerer. De har valgt å gå til konflikt midt på sommeren hvor trafikken er størst og å gå ut med alle pilotene, hvilket selvfølgelig rammer oss maksimalt, sier konserndirektør Kjetil Håbjørg i SAS til NTB.

Siden pilotstreiken i SAS begynte mandag er rundt 500 avganger innstilt. Ifølge VG er i tillegg over 100 avganger innstilt torsdag.

Streiken kommer på toppen av en økonomisk krise i SAS der selskapet har sagt at de må kutte årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner, og samtidig hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i nye penger.

– Etter to og et halvt år med tøff pandemi er selskapet utslitt og har behov for ny energi og kapital, og det er veldig vanskelig å få til når vi er i en sånn konflikt, sier Håbjørg.

– Må ha en løsning som er lønnsom

SAS-pilotene og ledelsen har forhandlet om en ny avtale siden november i fjor. Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link, som skal fly ruter med færre passasjerer, og SAS Connect, som skal konkurrere med lavprisselskapene, opprettet. Disse skal overta fly og fylles med piloter. SAS Scandinavia skal fortsatt ta seg av de forretningsreisende.

Pilotforeningen ønsker en forsikring om at deres medlemmer får de nye arbeidsplassene. I tillegg er det uenighet om lønn og arbeidstider i de nye selskapene.

– Hadde dere ikke hatt mulighet til å komme pilotene i møte på et tidligere tidspunkt for å unngå å rammes av streik i sommerferien?

– Vår utfordring er at vi må ha en løsning som er mer lønnsom og fleksibel, og det er det vi ikke klarer med den omfattende kompleksiteten i avtalene. Det er riktig at vi har diskutert over lang tid, men når vi ikke klarer å få til løsninger som faktisk gir lønnsomhet og som er bærekraftige, så hjelper det ikke hvor lenge man snakker. Da består problemet.

Spørsmål om arbeidstid

Tidligere har SAS lent seg tungt på forretningsreisende, men de siste årene har forretningstrafikken sunket betraktelig, noe som ble ytterligere forsterket av pandemien. Samtidig har fritidstrafikken skutt i været etter pandemien og er ventet å fortsette å øke.

SAS-pilotene har blant annet sagt at SAS med den nye organiseringen går vekk fra den skandinaviske modellen.

– Det er feil, sier Håbjørg.

Han understreker at alle som er ansatt i SAS, har gjenansettelsesrett i selskapet de kom fra.

Han trekker også fram at Flyvebranchens Personale Union (FPU), som er Danmarks største fagforening for flygende, har gått med på de nye avtalene for SAS Link og SAS Connect. SAS-pilotene og en rekke andre arbeidstakerorganisasjoner i Norge har på sin side vært kritiske til avtalen FPU skrev under på , fordi de mener svekker ansattes rettigheter og er ødeleggende for det norske og skandinaviske arbeidsmarkedet.

– Det er riktig at det er forskjellige arbeidstidsregler for forretningstrafikken og fritidstrafikken. Det skyldes at fritidsreisende ønsker å reise på andre tidspunkt. Så for dem som jobber med forretningstrafikk, kan vi akseptere mer helgefri, mens det er mindre av det i en fritidsproduksjon, sier Håbjørg.

– Budskapet her er at det er mindre et lønnsspørsmål og mer et arbeidstidsspørsmål. Det store temaet er at de som vil jobbe mer med fritidsreisende, velger å jobbe mer på sommeren og på vinteren, og mindre utenom ferier og helger.

SAS-pilotene: – Helt feil

Roger Klokset, leder for SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund, reagerer på uttalelsene fra Håbjørg.

– Dette er rett og slett bare helt feil. Det er absolutt ingenting i våre tariffavtaler som er til hinder for å avvikle verken fritidstrafikk eller helgetrafikk. Vi kan være på jobb til alle døgnets tider, på alle ukedager, på alle helligdager, og i alle ferier. En SAS-pilot har rett til bare én frihelg i måneden, som betyr at vi kan jobbe sju helger på rad. Jeg tror de fleste av våre passasjerer har opplevd å fly med SAS både på fritidsreiser og i helgene, sier han.

– I vårt tilbud til SAS la vi til og med inn at alle piloter skulle tvinges ned i 80 prosent deltid på vinteren, der SAS har mindre trafikk. Så at det skulle være behov for andre vilkår av denne grunn kan jeg bestemt avvise, og det unnskylder uansett ikke en ulovlig omgåelse av våre tariffavtaler, sier Klokset.

– Forstår at vi ikke er uerstattelige

Tirsdag ble det klart at SAS også søker konkursbeskyttelse i USA. Dermed går de inn i en prosess som er ventet å ta mellom 9 og 12 måneder.

Aftenposten-kommentator Andreas Slettholm skrev tirsdag at det ikke er noen krise om SAS går konkurs, blant annet fordi konkurransen i luften er god og fordi flyselskaper som Norwegian, Flyr og Norse står klare til å overta passasjerene.

– Pandemien har vært tøff med oss, og vi måttet omstille oss mer enn andre, men det er ingen grunn til å tro at vi ikke skal klare å drive lønnsomt og at vi skal klare å tilby attraktive reiseprodukter. Vi ser ingen grunn til at vi skal erstattes med noen, selv om vi forstår at vi ikke er uerstattelige, sier Håbjørg.