SAS-pilotene brøt forhandlingene etter én dag, og dermed blir det mekling for å unngå streik. Pilotene har SAS' fremtid i sine hender, sier forhandlingsleder.

– Vi har blitt møtt med krav fra pilotforeningene som er ekstremt store, og som vil påføre oss ekstremt store kostnader. Det vi trenger nå, er kostnadsreduksjoner, sier forhandlingsleder Marianne Hernæs i SAS til E24.

Det er ganske nøyaktig tre år siden forrige gang SAS-pilotene gikk til streik, noe som varte i én uke. Nå var det satt av to uker til forhandlinger, men de brøt etter kun én dag. Pilotene kommer med for store krav på et tidspunkt hvor selskapet står i sin verste krise, påpeker Hernæs.

Hun mener pilotenes krav er useriøse og umusikalske, og hun sier at det nå er mye som står på spill.

– Jeg vil nesten si at pilotene har SAS’ fremtid i hendene, sier forhandlingslederen.

Avstanden mellom partene var så stor at det ikke var mulighet til å komme i mål i en ordinær forhandling, mener leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening.

– Våre krav og SAS’ krav går i stikk motsatt retning. Vi så ingen mulighet til å komme i mål i ordinære forhandlinger, sier han.