Det er lagt ned en formidabel innsats av Kvernberget Vekst med Øivind Hoem i ledelsen for å få Flyr til Kvernberget. Og er det noen i Kristiansund som kan mye om marked og konkurranse, så er det han, i tillegg til at han har et stort nettverk og personer som han kan påvirke. Mange takker han for det.

I dag leser vi at SAS reduserer prisene på avganger Flyr har satt opp flygninger fra Kristiansund. Selvsagt gjør de det - helt normalt. Når de ikke lengre har monopol på ruten, må de konkurrere.

Den store tilbyderen på Kvernberget er fortsatt SAS, Widerøe er veldig viktig, og nå har vi fått Flyr. Et råd til andre reise-forbrukere, bruk de minste når du kan og den store når du må. Da er du med på å utjevne konkurransen mellom tilbyderne og sørger for at de minste opprettholder og kanskje øker sitt tilbud. Gjør den lille sterk. Forbrukermakt.

Vi har det samme dilemma på en annen sektor i Aure.

Coop har bygd ny, stor butikk i sentrum med ganske lave priser. Den gamle Coop-butikken var mindre og hadde en høyere pris-profil. Fra før har vi Bunnpris som moderniserer stadig og gir et godt tilbud. Men hva hvis Coop utkonkurrerer Bunnpris slik at de må legge ned? Da går det ikke mange dagene før Coop setter opp prisene - de får tilnærmet monopol. Er det det vi ønsker? Nei, her må forbrukerne bruke Bunnpris når du kan, og Coop når du må. Bunnpris må selv sørge for et best mulig tilbud.

Problemstillingen i Aure er at det er politikerne som i stor grad har sørget for at Coop bygde stort og nytt i sentrum, uten tanke for hva som kan skje med Bunnpris. Her må nok politikerne oppveie for det de gjorde for Coop og tillate (hvis Bunnpris ønsker) å etablere seg på Kjelklia, vekstsenteret i sentrum. Legger politikerne ned like stor innsats for Bunnpris som de gjorde over år for Coop, skal nok det gå bra.

Til slutt, når politikerne går over fra å være en tilrettelegger for næringslivet og i stedet prøve å styre næringsutvikling, påtar de seg et ansvar de ikke er kompetent til å håndtere. Da går det fort galt. I Kristiansund er det vel noen som tenker på Bolgneset når jeg skriver dette ...