I mange tilfeller dreier det seg om krav som er framsatt for mange måneder siden.

Fremdeles gjenstår det for stor restanse på refusjonskrav til SAS, og tvangsmulkten er utstedt basert på status per 1. desember, skriver tilsynet i en pressemelding.

– Dagens vedtak fra Luftfartstilsynet gjelder refusjon av billetter for reiser fra norske flyplasser og fra flyplass utenfor EU/EØS til norsk flyplass der SAS har kansellert reisen – og 92 prosent av disse sakene er løst, svarer SAS i en uttalelse der de sier at de tar vedtaket til etterretning.

Spesielle saker

Flyselskapet sier at det i mange av sakene som fremdeles gjenstår, mangler opplysninger fra den reisende for å kunne fullføre refusjonshåndteringen, eller det er noe veldig spesielt med saken som krever særlig kompetanse. 200 dedikerte ansatte jobber med refusjonene.

– Vi beklager overfor våre kunder at refundering av billetter har tatt lang tid, men SAS har siden mars jobbet dag og natt med å refundere 5,3 milliarder kroner til 2,2 millioner kunder, skriver pressesjef John Eckhoff i SAS til NTB.

Luftfartstilsynet vil i januar igjen ta stilling til om flyselskapet har oppnådd tilstrekkelig med behandlede saker på utestående refusjoner. Da kan det bli aktuelt å videreføre tvangsmulkten.

– Vi er klar over at flyselskapene har gjort en stor innsats med å betale tilbake krav, men vi mener at de burde vært i mål nå, ni måneder etter at covid-19-pandemien begynte å føre til kansellerte flyginger, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Ikke deres penger

Astrid Bergmål i Virke Reiseliv sier hun er glad for at Luftfartstilsynet har slått fast at praksisen med å holde igjen på refusjonene er ulovlig. Hun sier det er viktig at flyselskapene nå refunderer de resterende kundene så fort som mulig.

– At flyselskapene gjennom denne koronapandemien har holdt på kundenes penger urettmessig, har hatt store konsekvenser både for reisearrangører, reisebyråer og forbrukere. Vi ønsker flyselskapene alt godt i denne krevende tiden, men kan ikke akseptere at flyselskapene tar seg til rette på andres bekostning, sier Bergmål.

Kobberstad understreker at forskuddsbetalinger til flyselskapene ved kjøp av flybilletter er penger som tilhører flypassasjerene fram til flyreisen faktisk er gjennomført, og ikke flyselskapene.

Avventer for Norwegian

Luftfartstilsynet undersøker også andre flyselskaper som opererer i Norge, men det er SAS og Norwegian som har hatt klart størst volum av utestående refusjonskrav.

Norwegian oppfyller heller ikke i tilstrekkelig grad flypassasjerforordningen, men på grunn av rekonstruksjonsprosessen som flyselskapet er inne i, vil tilsynet foreløpig ikke fatte noe vedtak.

Tusenvis av flypassasjerer har ventet i lang tid på refusjon for kansellerte reiser, og Luftfartstilsynet varslet tidligere i høst at flyselskaper med for mange ubehandlede refusjonskrav kunne få tvangsmulkt.