Smøla-selskapet Nansen Polar Expeditions har inngått avtale med Safepath fra Kristiansund om sikkerhetssystemer, skriver Safepath på sine nettsider.

Nansen Polar Expeditions selger eksklusive ekspedisjoner til polare strøk med de to fartøyene MV Nansen Explorer og MV Villa.

Beredskap og sikkerhetsstyring

Safepath skal sørge for beredskap og sikkerhetsstyring på de to skipene.

– Nansen Polar Expeditions er veldig glade for å bruke Safepath-systemene til sikkerheten for våre skip når de er på ekspedisjoner i Arktis og Antarktis, sier konsernsjef i Nansen Polar Expeditions, Audun Lie Dahl i en pressemelding langt ut på Safepath sine nettsider.

Safepath er et konsulent- og rådgivingsselskap innen marine operasjoner og maritim beredskap og sikkerhet.

Selskapet er landets største uavhengige overvåkings- og beredskapssentral for fiskeri, havbruk og offshorenæringen og holder til i Kristiansund.

Bygget som forskingsfartøy

MV «Nansen Explorer» ble opprinnelig bygget som et forskingsfartøy. Skipet kan fremdeles operere under ekstreme isforhold, samtidig som det er bygget om, slik at det også framstår som et luksusskip.

Begge fartøyene til Nansen Polar Expeditions kan seile lenger og trenge dypere ned i isen enn vanlige turistbåter. Selskapet tilbyr turer til Svalbard, Grønland, Antarktis og nordlysturer til Nord-Norge.

Safepath sin oppgave blir å ivaretar fartøyene døgnet rundt når de er på ekspedisjoner. Deres sikkerhetssystemene «SeaLog» skal holde en oppdatert statusoversikt med all relevant informasjon, skriver selskapet.

Disse dataene kan deles med redningsetatene i en nødssituasjon.

SeaLog er et digitalt styringssystem for kontroll over vedlikehold, logging, beredskap og sikkerhetsstyring, skriver Safepath på sine nettsider.