Sa nei til deponi på Raudsand

Frank Sve, Frp, fikk fylkestinget med på å gå mot deponi på Raudsand.

Frank Sve, Frp, fikk fylkestinget med på å gå mot deponi på Raudsand.

Fylkestinget i Møre og Romsdal går mot deponi på Raudsand.

DEL

I forslaget som ble fremmet av Frank Sve, Frp, heter det kort og godt følgende:

«Møre og Romsdal fylkeskommune sier nei til etablering av et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall på Rausand i Molde kommune.»

Sve fremmet forslaget i forbindelse med at fylkestinget tirsdag behandlet regional planstrategi for Møre og Romsdal 2020–2024.

Departementet: Tingvoll har ikke klagerett

Godkjenner reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken