Sa han hadde jobbet 0 timer, Nav mener han jobbet 1.164