En lang valgkamp er over for denne gang. Partiene har presentert sine løfter både muntlig og gjennom programmer og ved det, tilbudt velgerne kontrakt for de neste 4 år.

Velgernes dom er klar. Plassene i kommunestyrer og fylkesting er fylt opp og den politiske makt og fordeling av verv er i ferd med å komme på plass. Den politiske hverdag er like rundt hjørnet.

Under forhandlinger om politisk makt og verv, vil det være mange forhold som spiller inn. Har det i forhandlingene med flere andre partier, vært mulig å ta vare på de ideologiske og politiske hovedprinsipper som partiene har gått til valg på og som ligger i den programfestede kontrakten vi har med våre velgere? Mange stiller seg spørsmålet om den programfestede politikken som kjennetegner det parti de stemte på, gjennom de kompromisser som har vært nødvendig for å komme fram til enighet, langt på veg er forsvunnet.

Som representant til kommunestyret i Nye Molde kommune og til fylkestinget i Møre og Romsdal, må jeg innrømme at jeg så absolutt har forståelse for at spørsmålet blir stilt, men samtidig føler jeg et ansvar for å bidra til at den politikk jeg er valgt inn på, kan bli gjennomført så langt som mulig og da kan det bli nødvendig å finne løsning sammen med andre selv om resultatet blir det nest beste.

Som medlem av Molde Arbeiderparti sin gruppe i kommunestyret for Nye Molde, blir situasjon som kjent at vi går i opposisjon. Å være i opposisjon betyr ikke slik jeg ser det, at vi skal opptre med uforstand. Det betyr ganske enkelt at det vil være vårt program for neste 4-års periode som skal ligge til grunn for vårt politiske arbeid. Våre velgere skal føle trygghet for at vi tar den programmerte kontrakt med velgerne på alvor.

Av mange store saker for folket i hele Nye Molde, er bygging av et nytt moderne og framtidsrettet sykehus på Hjelset så snart som mulig. Det må også være et klart krav at det ikke skal fjernes en eneste funksjon fra de to sykehus i Molde og Kristiansund, før det nye sykehuset på Hjelset står innflyttingsklart og at en da fyller det med framtidsrettede funksjoner som kjennetegner et nytt og moderne sykehus. Noen vil kanskje undre seg over hvilke middel Arbeiderpartiets kommunestyregruppe i Nye Molde har som andre før de ikke har hatt? Svaret på det er at vi ønsker å be hele kommunestyret i Nye Molde om å bli med på en klar melding til statsråd Bent Høie om at han som representerer eier, utbygger og driver, må sette ned foten og fastsette oppstart av bygging og samtidig gi klar beskjed om at den tennvæskebruken på et fogderibål som er bare ødeleggende for hele vår region/fylke, må stoppes.

Av andre store programfestede saker som Arbeiderpartigruppa har å jobbe med, er tett oppfølging av Kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet», gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, og gode rammer for næringsutvikling over hele Nye Molde kommune.

Som medlem av Arbeiderpartiets gruppe i kommunestyret i Nye Molde, ønsker jeg at folket skal kjenne oss på politikken. Jeg ser gode muligheter til å kunne få til resultater, men i vårt mindretall er vi avhengig av godt samarbeid med folket. Det er kraft i opinion når vi har den på laget.