S-Nett, tidligere Svorka Nett, gjennomfører linjebefaring med helikopter i uke 18, som starter mandag 2. mai.

– Befaringen er effektiv, og gir oss mer tid til utbedring og vedlikehold av strømnettet. Lavtflyging i høyde på cirka 30 meter må påregnes. Befaringen starter i uke 18 med forbehold om godt vær, opplyser S-nett.

Selskapet håper dette ikke medfører mer ulempe enn nødvendig for de som bor i nærheten av linjetraseene, og oppfordrer kunder med dyr som er følsomme for høye lyder til å gi beskjed på forhånd slik at man kan fly rundt deres område.