Romsdal Høyres stortingskandidat Helge Orten hadde sist uke oppmerksomheten mot både Nordmøre og Sunnmøre. Anledningen er Senterpartiet og Møre og Romsdal Arbeiderparti sine utspill om fortsatt fødeavdeling i Kristiansund også etter at sykehuset på Hjelset er ferdig.

Helge Orten sin reaksjon var følgende: «lager Arbeiderpartiet og Senterpartiet sjukehusløsninger som gir doble funksjoner, blir det mye dyrere, og betyr en trussel mot andre utbygginger av sjukehus, for eksempel i Ålesund» sa Helge Orten, Romsdal Høyre sin representant på Stortinget.

Orten sin omsorg for Ålesund er gjennomskuelig. Den er der når det gagner Høyres hovedfokus. For min del er det rystende lesning når det kan virke som om Helge Orten ikke er klar over at det allerede planlegges og er vedtatt avdelingssykehus i Kristiansund. Med et bredt tjenestetilbud. Med innhold som for eksempel: ortopedisk kirurgi, laboratorium, bildediagnostikk/Røntgen, gynekologisk kirurgi, kirurgisk poliklinikk, øre-nese-hals, dialysebehandling, cellegift poliklinikk og palliative tjenester. Og denne listen er ikke uttømmende.

Ut i fra dette kan vi fastslå at SNR Kristiansund er nettopp et avdelingssykehus. Og dette er planlagt innenfor de økonomiske rammene til helseforetaket.

Økte rammer

Helge Orten sitt hovedpoeng er at med fødeavdeling og dermed akuttfunksjon i Kristiansund brytes foretakets økonomiske forutsetninger. Min kommentar er følgende: Med ny regjering vil sykehusene få økte økonomiske rammer.

Arbeiderpartiet har hvert år Høyre har sittet i regjering foreslått betydelige mer penger til sykehusene. Regjeringen har foreslått skattelettelser til de rikeste foran mer penger til fellesskapet som sykehusene er en del av. Som følge av eventuell fødeavdeling i Kristiansund så er det også lett å se for seg at innholdet på Hjelset kan styrkes på andre områder. Funksjonsfordelingen må ses på med nye øyne. Det vil slik jeg ser det ikke være aktuelt med mindre volum på Hjelset som følge av at fødeavdelingen der skal ta imot færre fødende. Da vil det bli plass til andre tjenester.

Trenger ro

For egen del er jeg opptatt av at sykehuset på Hjelset blir bygd og tatt i bruk som planlagt. Vi trenger nå ro mellom de stridende parter på Nordmøre og Romsdal. Derfor har det ingen hensikt å gå til kamp igjen. Samarbeid er hva vi igjen må begynne med. Mitt første ringe bidrag i så måte var som frivillig i Molde-jazzen. Og mitt neste er å være tydelig på at sykehuset på Hjelset skal bygges og bli et godt og moderne sykehus. Der er også Arbeiderpartiet tydelig. Ny regjering vil gjennomføre byggingen av sykehuset på Hjelset. Det vi her diskuterer er funksjonsfordelingen mellom SNR Hjelset og SNR Kristiansund. Jeg er oppriktig glad for at Møre og Romsdal Arbeiderparti står for begge deler.

Bygging av sykehuset på Hjelset. Et godt tilbud i Kristiansund med fødeavdeling også etter at Hjelset er ferdig.

Et av hovedargumentene for å legge ned i Kristiansund var at det nærmest var umulig å rekruttere nok gynekologer og jordmødre. Dette er nå motbevist. Rekrutteringen i Kristiansund som fører til gjenåpning i september har gått veldig greit. Når det gjelder økonomien i helseforetaket så er jeg veldig forundret over at ikke flere politisk tar tak i den åpenbare problemstillingen som medfører at helse Møre og Romsdal får for liten andel av pengene fra helse Midt. Denne feilen har kostet helse Møre og Romsdal flere hundre millioner. Dette må rettes opp slik at pasientene i Møre og Romsdal får sin rettmessige andel av de økonomiske rammene.

Så til slutt en hilsen til Ålesund. Selvfølgelig skal sykehuset på Ålesund prioriteres som planlagt framover. Til syvende og sist er pasientene like viktige enten de bor i Molde, Ålesund eller Kristiansund. Eller hvilken som helst annen kommune i fylket. Økonomisk må vi nå bli like verdsatt som pasientene i Trøndelag. Det må være et felles krav.