I gangveien mellom idrettsbanen og Strandgata på Goma, vokser det nå opp trær.

Gangveien brukes også til bilparkering.

Her ferdes mange gående, og ofte barn på sykkel/sparkesykler.

Vi har registrert flere nestenulykker her, når barn kommer syklende fra banen og ut i Strandgata, men så langt har det gått bra da bilene har holdt seg til fartsgrensen på 30 km i timen, og klart å stoppe i tide.

Vi registrerer også ofte at det er noen som ikke overholder fartsgrensen her, og gasser på mellom fartshumpene.

Vi har og varslet ifra til representant hos byingeniøren, om vår bekymring for at det kan skje ulykker her, og at det burde skiltes med parkering forbudt på begge sider av gangveien, dette for bedre oversikt for gående og syklende.

Kommunens representant svarte da at det var ikke noe de pleide å gjøre.

Les også

– Frykter det kan ta flere år før en møteplass blir realisert