85 millioner skal Fylket bruke på å ødelegge Røvsgrenda i Surnadal.

Prinsippet har vært å legge gjennomfartsveier utenom gamle grender. Oppover hele dalføret i Surnadal ser vi dette prinsippet praktisert: Ranes, Honnstad.... så hvorfor brukes ikke dette prinsippet på Røv, slik at veien legges sør for grenda på den hjellen i landskapet som egner seg svært bra for formålet?

Hvis Fylket gjennomfører dette opplegget sitt på Røv, vil Røv Mølle fortsatt ha den store gjennomgangstrafikken over trappa si, og boligene langs veien får bordkledinga på sørsida av huset skrella av for å gi plass til gang/sykkelvei + fortau.

Grenda skal ødelegges og 85 millioner av våre skattepenger skal brukes til en midlertidig løsning, for dette blir en inntil-videre-løsning mens ny vei sør for grenda presser seg frem.

Og dette skal gjøres av hensyn til skolebarna på skolevei?

Hvor mange barn dreier dette seg om? 5? 10?

Da er det billigere å kjøre barna med drosje! Dessuten er det et tidsspørsmål før Mo skole fusjoneres med Øye.

Kristin Sørheim, Senterpartiets spydspiss i saken og leder for Fylkets samferdselsutvalg, bør overlate sitt trafikale oppdrag til folk med med mer fremtidsrettet gangsyn. Noen må dra i nødbremsen og stoppe denne galskapen!