Gå til sidens hovedinnhold

Romsdalsfjorden - sikkerhet og kostnader

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sikkerhet og kostnader

Man skal ha respekt for enhver fobi og frykt, enten det er tunneler, fly, broer eller veps. Men det blir feil å la slike ting styre samferdselspolitikken. Saklig informasjon om fakta er viktig.

Brann i tunnel er noe som vekker frykt hos de fleste. En slik hendelse i en moderne tunnel med to separate løp og to felt i hvert løp, er noe helt annet enn i en eldre tunnel uten samme standard. Alt overvåkes av veitrafikksentralens operatører, røyken ledes i kjøreretningen så ingen kommer kjørende mot røyken. For hver 250 m er det nødutgang over til den andre løpet. Ikke minst bygges moderne toløps-tunneler på en måte som hindrer risikoen for ulykker og brann.

NTNU og NGU har slått fast at tunnelen på Møreaksen blir blant de sikreste tunnelene som er bygget i verden! Sikrere vei får man ikke – hverken inne i fjell eller utenfor.

Kostnader og fjordkryssing

Ny vei fra Ålesund til Molde via Møreaksen er vedtatt med en ramme på ca 24 mrd. Statens Vegvesen (SVV) har lagt frem et forslag til bompengesatser i flere etapper. Fra Molde til Vik er denne 144 kr. Vik til Ørskogfjellet 24 kr. Hele strekningen Ålesund-Molde er foreslått med en sats på 236 kr. Men i forslaget til NTP ligger det inne en lavere bompengeandel enn hva SVV har lagt til grunn. Dersom NTP vedtas som den er i juni, vil det bety enten lavere bompengesatser eller kortere nedbetalingstid.

Alternativet Romsdalsaksen ble også grundig utredet gjennom hele 2019. Dette ble utført av SVV Vest, SVV Midt og flere eksterne konsulenter, kvalitetssikret av Veidirektoratet og eksterne aktører. Dette viste at alternativet ville bli vesentlig dyrere enn Møreaksen. Forskjellen er minst 6 mrd sammenlignet med den standard Møreaksen er vedtatt til. Tallene medførte en usaklig kritikk fra alternativets tilhengere om at dette var både korrupt og et bestillingsverk. Påstanden var også at utrederne og kvalitetssikrere kun ville få alternativet til å fremstå dyrest mulig.

Dette er påstander som faller på sin egen urimelighet. Eksempelvis hadde Romsdalsaksen selv en løsning med krysset i Hjelvika inne i fjellet. Dette ville hatt en kostnad på 1 mrd +. Dette klarte SVV å tegne ut i dagen og fikk dermed kostnaden på dette krysset ned til 100-200 mill. Om man studerer Romsdalsaksen sine skisser, vil man ikke finne et eneste kryss eller avkjørsel på Sekken, Veøya, Sølsnes eller Skåla. Slike kryss koster penger. I utredningen har SVV lagt inn et kryss på Skåla, men ikke flere. Hvorfor? Nettopp – for å se hvor billig Romsdalsaksen kunne bli! Så skjønner de fleste at den endelige prisforskjellen ville blitt langt mer enn 6 mrd, når alt ble tegnet inn og kalkulert. Og bompengene ville i alle fall ikke blitt noe lavere på en vei som kunne er til nytte for de som skal tvers gjennom en region der lokaltrafikken dominerer.

Men som Frank Sve selv sa det for en tid tilbake: «Det vil alltid være noen forståsegpåere som forsøker å ha andre løsninger enn de som er vedtatt etter en demokratisk prosess».

Jan Rune Haukvik – Utflytta romsdaling

Kommentarer til denne saken