Romsdalsaksen er utfordreren som vil erstatte Møreaksens mange tunneler - deriblant den ekstreme 15 km lange og dype undersjøiske med en oversjøisk løsning. Forløperen til Møreaksen startet i 1986, mens Romsdalsaksen sin oversjøiske løsning ble presentert på tampen av 2016. Det var da kappløpet startet. Dette leserbrevet er en liten varetelling for året 2021 sett med en RA-tilhengers øyne.

Vi som krever utredning av Romsdalsaksen

Fra kampanjen startet sent i 2016, via 10.800 pr 2020 - ble det 1700 nye signeringer i 2021. Derved har 12500 signert på romsdalsaksen.no - pluss 800 som er registrert manuelt, og drøye 13300 totalt.

Undersøkelse utført av Norstat og bestilt av Folkebevegelsen Møre uten Møreaksen

Undersøkelsen i 2021 var trolig fylkets mest omfattende med hele 4002 svar. Samtlige kommuner i fylket var med i denne undersøkelsen, og Norstat sørget for at forhold som folketall, kjønn og alder ble korrekt vektet. Resultat: Romsdalsaksen: 42%, fergedrift 27% , Møreaksen: 23% «vet ikke»: 8%

Mørebenken på Stortinget

Grunnet folketallsutviklingen har fylket mistet 1 mandat, og 9 ble til 8 på Mørebenken. Motstandere av Møreaksen på Mørebenken endret seg ved Stortingsvalget fra 2 av 9 i 2017 til 3 av 8 i 2021 - en endring fra 22% til 37%.

Facebook-sidene

Det er ikke på Facebook at store samferdselsprosjekt bestemmes, men det er interessant å se det økende folkelige engasjementet. «Nei til Møreaksen gjennom Vestnes» og «Ikke ødelegg Fannestranda. Nei til firefelts motorvei i Molde» med 2100 medlemmer er eksempler. «Romsdalsaksen/Sekkfast» økte i 2021 fra 5050 til 6370, og storebror «Folkebevegelsen Møre uten Møreaksen» økte fra 4500 til hele 14400 medlemmer.

Alternativ fastlandsforbindelse til øyene vest for Molde

Terje Tovan lanserte nylig et oversjøisk og et undersjøisk forslag til fastlandsforbindelse for Gossen og tidligere Midsund kommune med kostnadsnivå omtrent som for Nordøyvegen. Fastlandsforbindelse er tross alt det viktigste for øyboerne og var i sin tid selve formålet.

Fylkestinget

Kommune- og fylkesvalg skal holdes neste år. På fylkestinget støtter drøye 40% Romsdalsaksen. Dagens sammensetning er fra valget i 2019, og i 2015 var jo Romsdalsaksen sin oversjøiske løsning ukjent. Målet for valget i 2023 er mer enn 50%

Stortinget

På Stortinget har parti som nå går for Møreaksen en 62% andel. Det er utfordrende, men representantene merker nok engasjementet, og framgangen er udiskutabel. Men, blir den stor nok i tide? Håper det.