Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen AS har lest Norconsults ferske rapport som sammenligner Møreaksen og Romsdalsaksen, de to alternativene for ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden. I et leserinnlegg i Tidens Krav skriver han at «Romsdalsaksen [er] best på alle områder». Det er feil.

Det korrekte at Romsdalsaksen skårer best på enkelte områder, Møreaksen på andre. Men totalt sett er Møreaksen en bedre løsning. Her er en kort oppsummering:

Romsdalsaksen gir lavere pris, kortere reisetid Ålesund-Bergsøya, kortere reisetid Åndalsnes-Molde, bedre CO2-regnskap, og bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fastlandsforbindelsen til Gossen ikke regnes med (et prosjekt som kun lar seg realisere dersom Møreaksen bygges).

Møreaksen gir kortere reisetid Ålesund-Molde, bidrar mest til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene rundt de to byene, gir større trafikantnytte, og bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fastlandsforbindelsen til Gossen regnes med.

Oppsummert er Møreaksen det beste alternativet, fordi:

· Den gir 14 minutter kortere reisetid mellom Ålesund og Molde enn Romsdalsaksen.

· Møreaksen oppfyller målet om at minst 10.000 flere innbyggere skal havne innenfor 45 minutters reisetid til Molde og/eller Ålesund. Det målet oppfyller ikke Romsdalsaksen.

· Møreaksen gir under 45 minutter reisetid til en av byene for om lag 7800 flere personer enn Romsdalsaksen.

· Den gir bedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet når fylkeskommunens fastlandsforbindelse til Gossen tas med i regnestykket. Denne fastlandsforbindelsen lar seg realisere nettopp på grunn av Møreaksen.

Mulighetene for ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden er svært godt utredet. Den nye rapporten fra Norconsult viser samme forhold mellom Møreaksen og Romsdalsaksen som konseptvalgutredningen i 2011 og tilleggsutredningen fra 2019. Statens vegvesens anbefaling er derfor at det arbeides videre med å gjennomføre Møreaksen, med de føringer og rammer som er lagt for den i Nasjonal Transportplan.

Les også

Romsdalsaksen best på alle områder