Romsdalsaksen er vinneren fordi Romsdalsaksen er snarveien og miljøvinneren. Og alternativet Møreaksen er taperen fordi alternativet Møreaksen er en «underjordisk» omvei og miljøversting.

Det er å håpe at den nye samferdselsministeren – som forhåpentlig vis ikke er prestisjebelastet – setter ned foten for det gammeldagse prosjektet Møreaksen og satser på et mer framtidsrettet alternativ; snarveien og miljøvinneren Romsdalsaksen, eller ferger.

Ja, vi kan tenke litt. Ferger som er store nok og som går ofte nok er ikke et stort problem. Tvert imot de kan utvikles til en stor attraksjon, ikke minst som turist-trekkplaster. Ferger er også et mye bedre alternativ enn den underjordiske verstingen Møreaksen.

Hvis alle fergene på Vestlandet blir fjernet, vil de bli saknet. Og Vestlandet blir fattigere. For fjell, fjord, ferger og siloballer er en del av Vestlandets egenart med verdi og muligheter.

Ingen biler forurenser mens de reiser over fjorden på en el-ferge. En tungtransport-sjåfør sa til meg: Når traileren står på ferja kommer jeg videre uten å bruke diesel. I tillegg fås en tiltrengt pause, tilgang til do, kaffe, svele, sosialt treff og naturopplevelser.

Det kan være klokt å slutte å se på fjell, fjord og ferger som et problem, men heller se på fordelene og de store mulighetene som ligger i å utnytte og samarbeide med naturen i stedet for å bekjempe den. Både ferger og Romsdalsaksen er og mer natur- og miljøvennlig en verstingen Møreaksen.


Les også

Møreaksen er sjanselaus

Les også

Stopp utredningene av Romsdalsaksen

Les også

Stopp løyvingane til Møreaksen i statsbudsjettet