Vi vil først presisere at forslaget undersjøisk tunnel under Veøya ikke er et forslag som kommer fra Romsdalsaksen A/S.

Det var SVV-Vest som helt riktig tok oppgaven fra samferdselsdepartementet på alvor, der de ble bedt om å «snu alle steiner» på leting etter bedre/billigere løsninger – også utenfor «vedtatte» traseer. Slik sett har SVV -Vest svart på oppgaven på riktig måte.

Problemet er at SVV -Midt ønskte ikke å si noe om denne muligheten, fordi denne ville kunne bli et klart alternativ til Møreaksen. De plusset på 6–9 mrd. kroner i forhold til beregningene fra SVV Vest. Dette er godt dokumentert i Tidens Krav sine avsløringer av interne E-poster hos SVV- Midt.

Bakgrunn: Romsdalsaksen blir både billigere og raskere mellom Ålesund og Krifast. Men Møreaksen anbefales fortsatt

Rapporten som nå foreligger, er resultat av en massiv kritikk av SVV – Midt sin håndtering av utspillet til SVV Vest – og fylkespolitikerne sitt spørsmål om SVV-Midt sin troverdighet.

En kjapp titt på rapporten forteller at overskriften langt ifra stemmer med innholdet. Selv med fordyrende lange dobbeltløpede tunneler og feil endepunkt i Molde, så får Romsdalsaksen best samfunnsnytte.

Bestillingen av rapporten er gjort av SVV, og utførende konsulentfirma er Norconsult – som har et stort og langvarig kundeforhold til SVV. Oppdragsleder i Norconsult er tidligere ansatt ved SVV Midt. Hvor «uhilda» dette er, må den enkelte leser selv få vurdere.

Hvorfor så lang undersjøisk tunnel under Veøya at det kreves to tunnelløp? Er det først på Bolsønes man er i Molde med Romsdalsaksen? Hvorfor går ikke i så fall den lange undersjøiske tunnelen til Bolsønes dersom «alle» skal dit?

Det er også flere varianter forbi Veøya som ikke er vurdert.

Romsdalsaksen A/S mener at konseptvalgsutredningen (KVU) fra 2011 er overmoden for revidering. Spesielt med tanke på FNs klimamål, trafikksikkerhet og nasjonale føringer som advarer mot tunnelbygging og nasjonale stamveier gjennom tettbebyggelser.

Reaksjonene fra Sunnmøre om trasévalg viser nå tydelig hvor få kalorier SVV brukte på den delen i 2011/17 – i likhet med Romsdalsaksetraseen. SVV sin nytteberegning av fergefri E39 nedvurderer synergier med Eksportvegen E136, utelater deler av trafikktallene fra E39 trafikken, og utelater både Rauma, tidligere Nesset kommune og Sunndal som del av BA region. Dette er de viktigste parametrene i en samfunnsnytteberegning. Med riktig inndata i analysen blir samfunnsnytten over 5 mrd. kroner bedre for Romsdalsaksen enn valgt løsning.