Sak til formannskapets møte tirsdag tirsdag 19. januar 2021:

Det vises til bystyremøte 17. desember 2020. I møtet ble følgende enstemmig vedtatt:

Kampen for å forsvare vårt lokalsykehus skal forsterkes fra KSU kommunes side. Dette bør sentrale politikere og administrasjonen ha fokus på i alle sine nå vedtatte samarbeidsplattformer med helseforetaket.

Som bysamfunn og regionsenter har vi nå fått beskjed fra Helseforetaket i M+R om at fødeavdelingen ved vårt sykehus skal legges ned. Dette skjer i strid med Stortingets beslutning om at dette egentlig ikke skulle skje før et eventuelt fellessykehus er operativt. Dette er og blir et direkte maktovergrep, og må møtes høyt på banen av vårt lokalsamfunn.

Med referanse til bystyrevedtak 17. desember stilles følgende spørsmål til ordfører og administrasjon:

Hva er gjort for å etterleve vedtaket fra bystyremøte 17.desember 2020?

Fødeavdelingen: Nå må det ryddes opp. Høie må på banen.

Les også

Oppsiktsvekkende fra gynekologene

Les også

Fødeavdelingen: Et overgrep mot demokratiet

Med referanse til bystyrevedtak fremmes følgende forslag til vedtak i formannskapets møte 19. januar 2021:

Samarbeidet med Helseforetaket M+R brytes på alle områder, med unntak av samarbeidet om den pågående pandemibekjempelsen.

Vedtaket fra formannskapet legges fram til behandling i bystyret 28.januar 2021.