Vanskelig kommuneøkonomi har i flere år vært tema i media både i form intervju med faglige og administrative ansvarlige i kommunene og som leserinnlegg fra politikere og oppgitte og bekymrede innbyggere.

I Romsdals Budstikke 5. august 2021 står forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim fra Høyre frem og karakteriserer kommuneansatte, politikere og innbyggerne sin beskrivelse av vanskelighetene i kommuneøkonomien som bløff, han tillater seg å kalle det en rødgrønn bløff. At Asheim går ut slik han gjør må bety at enten så har han ikke peiling på hva som kommunepolitikere, de pårørende som ikke får plass til sine pleietrengende kjære eller andre interesserte får seg presentert fra kommuneadministrasjonene og ansatte, eller så føler han situasjon så ubekvem at han prøver å slå ned sannheten med gjennomsnittsberegninger som svært mange kommuner ikke kjenner seg igjen i.

Jeg er kommunepolitiker i Molde, men har relativt god kunnskap om økonomien i mange andre kommuner i Møre og Romsdal. Jeg har også relativt god kunnskap om de utfordringer et sterkt økende antall eldre i vårt samfunn vil representere for kommunene de nærmeste 15 årene.

Når statsråd Henrik Asheim velger å gå så langt at han kaller meg bløffmaker fordi jeg er opptatt av at innbyggerne skal være trygge på å få de tjenester de har behov for, og som kommunene etter lovverket er pålagt å gi, får det meg til å bli litt varm i panna.

Min bekymring er bygd på fire ting.

1. De fakta og realiteter jeg har klart å skaffe meg selv. 2. De opplysninger som kommer fra kommunedirektøren og dennes folk. 3. Dagens reelle situasjon for tjenestemottakerne og de ansatte. 4. De store utfordringer vi har i fremtiden spesielt innen helse, pleie og omsorg på alle nivå.

Hvis de bekymringer jeg har presentert er bløff slik statsråd Asheim påstår, er jeg i en svært alvorlig situasjon. Hva og hvem skal jeg som politiker tro på?

Uansett hvordan en snur denne spørsmålsstillingen, blir det i mitt hode feil. Skal jeg tro på statsråden, må jeg vrake kommunedirektøren og skal jeg tro på kommunedirektøren og mine egne observasjoner og undersøkelser, må jeg vrake statsråden.

Herr statsråd: Jeg tar hensyn til de realiteter vi har å stri med lokalt og da velger jeg å lytte til kommunedirektøren og mine egne observasjoner og undersøkelser. Så får vi håpe at det etter hvert kommer statsråder som kan sette seg inn i situasjonen i den enkelte kommune før de lar usakligheten ta plass.

Les også

Rødgrønn kommunebløff