Risiko for fiskestopp etter laks og ørret i både sjø og elv i 2021

Neste år kan det bli dramatiske innskrenkinger i fisket etter laks og sjøørret i elvene og i fjordene på Nordmøre. Kilenotfiskerne risikerer fiskestopp. Det samme gjelder for elver med mangelfull innlevering av fangstrapporter.