John Ole Aspli (51) - Arbeiderpartiet - Rindal

Artikkelen er over 11 år gammel

Vil overta i Rindal

DEL

– Hvordan kom du inn i lokalpolitikken?

– Da jeg flyttet hjem til Rindal i 1987 og ble kulturkonsulent, var det både lett og naturlig å si ja til å engasjere seg i Rindal Arbeiderparti. Jeg hadde vært passiv medlem fra først på 80-tallet og flere års undervisning i samfunnsfag og politikk i videregående skole, var nok det et grunnlag for at jeg ble nominert som ordførerkandidat ved valget i 1991. Valgresultatet førte til at jeg ble varaordfører. 2 perioder som gruppeleder og sentral i lokalpartiet, kombinert med å være småbarnsfar og drive et eget lite firma, gjorde det rett og nødvendig å ta en pause fra lokalpolitikken.

– Hva er den viktigste saken i Rindal?

– Det er å skape flere trygge og lønnsomme arbeidsplasser. I et betydelig tettere samspill med bedrifter, organisasjoner og næringslivet føre en mer aktiv politikk for verdiskaping og næringsutvikling. Det er mulig, men det krever mye ressurser, mer kompetanse, og ikke minst en sterkere vilje og engasjement ifra kommune og ordfører. Vi skal som politikere selv dreie mer av vårt fokus på utvikling og grunnlagsinvesteringer og sammen bli så dyktige at forvaltnings- og mer rene driftsoppgaver tar mindre av vårt arbeide. Det vil også være helt avgjørende for en liten kommune som Rindal å ha en administrasjon og kompetente ansatte som kan bidra i alt utviklingsarbeide, også næringsutvikling. Her ligger hovednøkkelen til Rindals framtid som egen kommune og et selvstendig godt lokalsamfunn.

–Hvorfor stiller du akkurat for Arbeiderpartiet?

– Jeg vokste opp i et arbeiderhjem, og valget falt seg naturlig. Med årene, og en del erfaring fra politisk arbeid, er partiet helt klart eneste alternativ. Sosialdemokraten sitter spikret fast i ryggmargen. De sosialdemokratiske grunnverdiene som frihet, likhet, rettferdighet og solidaritet, i samspill med et velorganisert demokrati, er uovertruffen som politisk retning. Ingen plass i verden kan vise fram noe bedre. I mitt hode, med noen få unntak, er egentlig de fleste nordmenn sosialdemokrater. Og vi blir flere som tror på å løse de viktigste oppgavene i fellesskap, med tiden. Det litt vanskelig å se dette nå, med vår velstand og svært gode tider.

– Har du noen gang drømt om en plass på Stortinget?

– Nei, jeg har aldri drømt om det. Jeg har etter nøye vurdering stilt meg til disposisjon for både lokalpartiet og fylkespartiet. Jeg har dermed all fokus på å gjøre en så god jobb som mulig for medlemmene i partiet og velgerne, og vil alltid være ydmyk overfor den tillit jeg er gitt og være lydhør for de ønsker som måtte melde seg. Jeg er og vil være rindaling, selv om mitt politiske engasjement ikke har noen absolutte geografiske grenser.

– Hvem bør bli ordfører i Rindal - og hvorfor?

– Når jeg og partiet mitt går til valg med budskapet om at «34 år er nok», sier det seg selv at vi ønsker sterkt å få ordføreren etter valget. Rindal Ap er i god stand, i tillegg til at jeg vurderer meg selv til å være kompent til å innta rollen. Min bakgrunn og erfaring fra forskjellige organisasjoner, fra jobb i fylke, kommune og privat næringsliv, og etter hvert mange politiske verv og oppgaver, vil være til god nytte i ordførergjerningen.

– Hva gleder deg mest i Rindal?

– Det er mye å glede seg over i Rindal. Men jeg har lyst til å nevne et forhold som jeg mener er viktig for oss alle. I løpet av de 10-15 siste åra føler jeg at vi har fått et tydelig bedre samarbeidsklima. Mellom lag og foreninger, mellom bedrifter og mellom private og det offentlige.

– Hva ergrer meg mest i hjemkommunen?

– Her er det ingen ting å ergre seg over. Jeg, og de fleste i Rindal, har det godt. Energien vil jeg bruke på det vi kan oppnå i lag for bygda framover.

– Hva er den beste valgkampsaken din?

– Selvsagt flere, men ett hovedbudskap er «34 år er nok». I det ligger at SP har sittet sammenhengende med ordfører fra først på 70-tallet og både trenger og fortjener en pause. De er litt defensive og sliten, vi kan bidra med mer energi og innsats. Det er tid for et skifte i Rindal. Det håper vi er et budskap som er lett å forstå og lett å ha en mening om. Kanskje såpass at flere enn ellers vil gå og stemme på valgdagen. Og stemme på vår liste og meg som ordfører.

– Hvem er ditt politisk forbilde?

– Kanskje ikke rett å kalle de for forbilder, men jeg har stor sans for Asmund Kristoffersen og Jens Stoltenbergs måte å jobbe politisk på. En arbeidsmoral og ryddighet i forhold til velgere, egne partimedlemmer og andre politikere som jeg setter stor pris på.

– Gi et valgløfte du kan garantere at du ikke bryter i løpet av valgperioden?

– Det føler jeg litt vanskelig. De fleste garantier jeg har erfaring fra, har som regel et lite vedlegg med bitte små skrift. Det er oftest noen forutsetninger. Min garanti vil være at når de 4 åra har gått, skal jeg stå ærlig og rakrygget og kunne ta alle rindalinger i hånda og si at jeg har gjort det vi lovte og mitt aller, aller beste. Da er jeg fornøyd, og forhåpentligvis de som har vist meg stor tillit ved å stemme på meg.

Artikkeltags