Rørservice AS, Midt-Norge Autolakk AS og Bolme Kran & Transport AS har alle vært Gasellebedrifter tidligere. I år fikk de også følge av Merbygg AS.

– Dermed har vi doblet antallet siden 2019.

Det sier Tom Godtland, daglig leder i Rindal Næringsforum i en pressemelding fredag.

Rindal var også beste gasellebedrift-kommune i Møre og Romsdal i 2018.

– Og nå er vi jammen meg best i Trøndelag i 2020. I årets kåring har Rindal igjen fire gasellebedrifter, tre av disse har også vært dette tidligere, sier Godtland.

Strenge kriterier

For å kunne regnes som gasellebedrift må du ha klart følgende kriterier: 1) Levert godkjente regnskaper. 2) Minst doblet omsetningen over fire år. 3) Omsetning på over en million kroner første år. 4) Positivt samlet driftsresultat.5) Unngått negativ vekst. 6) Vært aksjeselskap.

Godtland påpeker at Rindal er den desidert beste gasellebedrift-kommune i Trøndelag sett i forhold til innbyggertall.

– Her har vi hele to gasellebedrifter pr. tusen innbyggere. Tre av disse bedriftene er medlemmer i Rindal Næringsforum, sier Godtland.

Den nest beste kommunen i Trøndelag er Flatanger med 1,8 gasellebedrifter pr. tusen innbyggere. Den nest beste kommunen i det man tidligere kalte Orkdalsregionen er Frøya med 0,8 gasellebedrifter pr. tusen innbyggere. I alt har Rindal nå 13 forskjellige bedrifter som har vært gasellebedrifter og seks av dem flere ganger.

Både kommunens politikere og Rindal Næringsforums mål er å ha fokus på de eksisterende bedriftene og være med og utvikle disse.

– Dette ligger i bunnen for det meste av det Rindal Næringsforum jobber med. Vi har også som mål at kommunen må være en ja-kommune som legger til rette for lokal vekst i næringslivet. Da snakker vi ikke bare om økonomisk tilrettelegging, men også i planarbeidet og tilrettelegging i form av næringsareal, sier Godtland.

Når man også vet at Rindal har lavest ledighet av alle fylkets 38 kommuner bør det være muligheter for flere nye arbeidsplasser som igjen kan gi økt tilflytting.

– Rindal har kun åtte personer helt ledige, 0,8 prosent av arbeidsstyrken i kommunen, 11 deltidsledige og ingen som er permittert. Snittet for Trøndelag ligger på 2,7 prosent.