Jeg er vel ikke den aller største forståsegpåer av det politiske systemet når det gjelder rovviltforvaltning men jeg er meget nysgjerrig.

Det som jeg har vært opptatt av i årevis er våre politikere og hva de gir oss av positive og negative føringer. Og ikke minst hvordan de som skal utføre Stortingets vilje gjør jobben sin. Og min undring går på om det er påvirkning fra internasjonalt hold av krefter som er velorganisert og infiltrert i vårt statsapparat. Og som har verne ideologi så det holder. Vi snakker om en rewilding ideologi.

Jeg har studert IUCN med sine tilsluttede organisasjoner og ser at det er et velorganisert, og sikkert et system med god økonomi, helt fra 1948 og framover. Jeg ser at det i enkelte tilsluttede organisasjoner dukker opp kjente bidragsytere fra norske etater slik som KLD og MD, og ikke minst fra både HIH og NINA.

Så til dagens mulige oppfølging og innsyn i den norske rovviltpolitikken. Det vi vet i dag er at Stortinget har satt et bestandsmål for rovdyr. Det vi ser når det gjelder ulv er at stortingsforliket om antall ynglinger er langt overskredet og at regjeringen ved KLD ikke ser ut for å ta notis av vårt høyeste lovgivende organs vedtak?

Det gledelige i dag er at Riksrevisjonen nå har startet en gransking av regjeringens oppfølging av Stortingets vedtatte todelte mål i rovviltforvaltningen. Undersøkelsen skal legges fram 18. juni 2019 kl. 13:00.

Så spørs det da om dette blir en «sandpåstrøing» av en allerede skakkjørt rovviltforvaltning, eller om Riksrevisjonen manner seg opp til å irettesett KLD for det vi mener er regjeringas unnfallenhet i og følge Stortingets vedtak?

Videre blir det spennende og se om drøftingen av regjeringsplattformen, nå på et patetisk d.v.s. ikke demokratisk nivå, lager noen endring av føringene i rovviltforvaltningen. Ja for hva skal man si da om at to vidt forskjellige partier som i øyeblikket ligger med en oppslutning under 4 % skal kunne legge bindende føringer for landets politikk på forskjellige områder?