Tre historiske ferdselsårer i Møre og Romsdal har fått penger som en del av markeringa av Frivillighetens år. Regjeringa har gitt en ekstrabevilgning på 2,5 millioner kroner som skal brukes til å løfte fram og støtte lokalt, frivillige arbeid med å legge til rette, skjøtte og formidle lokale ferdselsårer.

Det kom – ifølge en pressemelding fra Møre og Romsdal fylkeskommune – inn 190 søknader fra hele landet. 43 foreninger har nå fått støtte til sine prosjekt. Tre prosjekt av dem ligger i Møre og Romsdal, to av disse på Nordmøre.

Fieldfarerruta i Tafjordfjellene var det eneste prosjektet i landet som fikk full uttelling med et tilskudd på 100.000 kroner. Dette er et prosjekt i regi av Den Norske Turistforening.

De to andre prosjektene ligger på Averøy og i Sunndal.

Kirkestien til Kvernes: Hvert år blir det arrangert kirkestivandring over fjellet fra Øverbådalen til Kvernes kulturområde. Prosjektet har søkt om støtte til opprusting av stien, blant annet til å legge ut klopper. Det er Gamle Kvernes Bygdemuseum som står bak søknaden sammen med frivillige og fem grunneiere. De har fått støtte på 22.000 kroner.

Hengebrua Brooklyn i Sunndal: Flatvad grendelag har søkt om støtte til klipping av gress, rydding og vedlikehold av hengebrua Brooklyn på Grøa. Tidligere har grendelaget lagd en tursti som følger den gamle fylkesveien fra Hoås til Gikling. De har fått 80.000 kroner i støtte til arbeidet.