Revisor godkjenner 2019-regnskapet med forbehold

Det plutselige kjempeoverskuddet i fylkeskommunens 2019-regnskap gjør at revisor nå går til det sjeldne skritt å avgi en revisjonsberetning med forbehold.