Rette trasevalg er viktig for stamveger, og rette valg kan gi store gevinster for reisetid, miljø og økonomi. Samspill mellom stamveger og lokale veger gir ekstra synergier, og samspill er også stikkordet for illustrasjonen der Eksportvegen E136 samspiller med en alternativ ny E39.

Samlet er dette en kompakt og effektiv løsning som samtidig er god økonomisk, miljømessig og med bieffekter som naturopplevelse, turisme og mulighet for kryssing av Romsdalsfjorden også for myke trafikanter.

Ikke folketomt

Stranda/Sykkylven med ca 12.000 innbyggere kan ikke konkurrere med folketallet som den 5 mil lange omvegen via Hafast kan skilte med. Men - det er hverken folketomt eller puslete næringsliv i nevnte kommuner.

Ekornes har hovedanlegg i Sykkylven og et mindre i Hornindal. Norsk Sjømat, Orkla og Slettvoll holder til i Stranda, mens Ole Ringdal har adresse Hellesylt i Stranda. Brunstad, Møre Trafo i Sykkylven, samt Formfin i Hundeidvik må også nevnes.

De fleste kjenner til nevnte bedrifter, og det er snakk om tosifret milliard kroner i samlet omsetning, samt flere tusen ansatte. Det spesielle for bedriftene i Stranda og Sykkylven er at nesten alt som produseres skal fraktes ut fra kommunene, samt at det skjer på hjul.

Skal binde landsdelene sammen

Formålet for ny stamveg E39 var og er å binde landsdelene vest for Langfjella tettere sammen ved å redusere reisetiden kraftig - nærmest en halvering. Det kan oppnås ved kortere og bedre veg, og med effektive kryssinger av de 7 fjordene som berøres på den aktuelle strekningen.

De oransje strekene på den andre illustrasjonen kan minne om ryggsekker. Poenget er å illustrere hvordan en stamveg bør bygges med grønn farge, og hvordan de ikke bør bygges symbolisert med fire oransje «ryggsekker».

Underlig stamveg

Status er at det ikke blir «ryggsekk» i tidligere Sogn og Fjordane, og det er heller ikke aktuelt på Nordmøre. Dersom argumentene som brukes for Møreaksen og Hafast fikk gjennomslag i de nevnte to andre områdene, ville resultatet blitt omtrent slik illustrasjonen viser.

Hvor mange «ryggsekker» tåler E39 i vårt område? Dersom den ca 100 mil lange stamvegen mellom Trondheim og Kristiansand skal forlenges ved å «stikke innom» alle byer og tettsted, blir det en underlig stamveg slik gamle bygdeveger gikk innom alle tun for 100 år siden

Det blir ikke fire omveger med mer enn 15 unødvendige ekstra mil - men faren for ca 6 ekstra mil med Hafast + Møreaksen er jo reell. Håpet er at alle ryggsekkene fjernes - ikke bare to.