Rett etter at Bjarte Johan såg «Skrik» i trestammen, gjekk motorsaga i leggen

Av

– I etterkant har eg tenkt over at eg burde gitt meg då eg såg trestammen ...