Lite tilsig av grunnvann har ført til at kommunen må innføre restriksjoner på bruk av vann fra Sollia vassverk.

Følgende melding ble sendt ut fra kommunen fredag:

På grunn lite tilsig av grunnvann innfører Surnadal kommune restriksjoner på vannforbruket fra Sollia vassverk, gjeldende fra i dag 6. august klokken 11.

Restriksjonene begrenser bruken til mat og drikkevann, samt hygieniske formål i ordinær husholdningsbruk.

Drikkevannet skal ikke benyttes til hagevanning, bilvask eller tilsvarende inntil Surnadal kommune som vannverkseier opplyser om dette.

Drikkevann vil i perioden framover bli kjørt ut med tankbil. Status overvåkes, men alle abonnentene oppfordres til et bevisst forhold til sitt eget vannforbruk.