STRANDA PROLOG: Hedda Evjen (fra venstre), Lill Cathrin Gustad og Klaus Hoseth har følgende utfordring i årene som kommer: Rekruttering, rekruttering og atter rekruttering.

Betydelig løft for næringslivet på Nordmøre

Regnskapstallene for 2018 viser at næringslivet på Nordmøre totalt sett har hatt et betydelig løft sammenliknet med året før.
Av
Publisert