Norges Banks rentepolitikk ligner mer og mer på den middelalderske årelatingen. Den gikk ut på å få pasienten til å blø for å kurere sykdom. Nesten alltid endte det med pasientens død.

At renteøkningene, i tillegg til andre økte kostnader, vil sende mange ut i økonomisk uføre tror jeg sjefen i Norges Bank er klar over. Ved forrige renteheving sto hun, med et lite smil, og sa: De fleste vil jo klare det.

Ja, hun har sikkert rett i det. Men hva med de som ikke gjør det. Er hun villig til å ofre de?

Det vi ser nå har klare paralleller med finanskrisen på slutten av åttitallet. Mange klarte ikke å betjene huslån og endte opp i en forferdelig økonomisk situasjon.

Den økonomiske aktiviteten i landet er på vei ned. Men på tross av det varsler Norges Bank flere rentehevninger. Litt vanskelig å forstå for en legmann. Spesielt da mesteparten av de økte kostnadene er importerte p.g.a. mangel på diverse råvarer og energi, som et resultat av krigen i Ukraina.

Igjen ser vi dessverre at kostnadene for kriser blir lempet over på såkalte vanlige folk. Er det styrt politikk?