Gå til sidens hovedinnhold

Renseanlegg skal redusere luktplager

Artikkelen er over 1 år gammel

Kristiansunds befolkning har over en tid opplevd dager med sterk lukt. Noen deler av kommunen har vært mer utsatt enn andre steder. Lukten har gått ut over trivsel, og flere er bekymret for helsekonsekvenser.

I Facebook-gruppa «Luktplager i Kristiansund» har det kommet fram at flere er plaget av lukt fra industrien på Husøya.

– Vi vantrives. Vi må sove med lukkede vinduer, og med dårlig luft inne. Vi kan ikke sitte ute når det er pent vær og vindretningen er ugunstig. Vi vet ikke hvilke stoffer lukta inneholder. Nå ber vi ordfører Kjell Neergaard gå i spissen for å få ryddet opp i problemene, sier flere fra FB-gruppa.

– Med østlig vind så er det beboere på Innlandet som plages av den ekle lukta. Vestavind så er det Bolga som får gassen inn over boligene. Og er det vindstille, så brer gassen seg ut over både Bolga, Rensvik, Innlandet, Nordlandet og Kirkelandet, sa Johan Fredrik Schmedling i en kommentar til Tidens Krav i oktober.

Les også

Kvalm lukt ødelegger trivsel og bomiljø

Bygger renseanlegg

Kommunen arbeider for at den ubehagelige lukten blir fjernet slik at det ikke påvirker livskvaliteten for dem som bor i det utsatte området. Dårlig livskvalitet over tid kan påvirke helsa negativt, skriver Kristiansund kommune på sine facebooksider.

– Beboere i området har etablert en Facebook-gruppe der lukthendelser bli rapportert inn. Det kan være nyttig dokumentasjon for å kartlegge og følge opp problemets omfang. For å kunne måle luktutslipp er dette en krevende oppgave. Det kreves representative målinger og korrekte metoder for å få en korrekt måling. Til dette må en ha både kompetanse og riktig utstyr. Produksjonen må selvsagt gå, hvis en luftmåling skal gi mening. Ifølge asfaltverket er asfaltsesongen snart slutt, og de vil etter sesongslutt bygge et renseanlegg slik at dette er i funksjon før neste sesong. Fylkesmannen vil følge dette opp, opplyser kommunikasjonssjef Tore Lyngvær.

Han opplyser videre at de har vært og vil fortsatt være oppfølger av denne luktproblematikken, og vil påvirke så mye som mulig til at den ubehagelige lukten ikke fortsetter å være til plage og forringer livskvaliteten for dem som bor i det utsatte området.

Kommunen har vært i tett kontakt med ansvarlig forurensningsmyndighet, som er Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

– Ingen dokumentasjon

Kommunen opplyser videre at bedriftene som forårsaker luktproblemene har fått utslippstillatelse av disse myndighetene. Disse tillatelsene har blitt gitt ut ifra bestemte vilkår. Det er Miljødirektoratet og Fylkesmannen som er ansvarlige myndigheter for tilsyn og kontroll av bedriftene, og følger opp at aktiviteten ved bedriftene foregår i overensstemmelse med godkjent søknad om utslipp.

Mange er bekymret for at denne lukten kan påvirke helsa direkte negativt. Dette er det ingen dokumentasjon som bekrefter, skriver Kristiansund kommune.

– Både Statens folkehelseinstitutt og Statens arbeidsmiljøinstitutt har kommentert helseeffekter av lukt fra de aktuelle virksomhetene og har konkludert med dette. Studier av helserisiko fra utlandet støtter også opp om at lukt fra asfaltproduksjon ikke har direkte helsekonsekvenser med de avstandene vi snakker om her. For folk som er spesielt sensitive for denne lukten kan lukten oppleves som en irritant. Denne irritasjonsreaksjonen vil normalt forsvinne når lukten er borte.

– Etableringen av næringsvirksomheten på Husøya er bestemt av politiske vedtak. Kommunen har en varslingsrolle overfor denne typen industri. Vi har rett og plikt til å komme med uttalelser og innspill, og varsle når vi mener at virksomheter bryter med lov eller gitte tillatelser. Kommunen har en generell rolle som forurensningsmyndighet, men industrivirksomheter som behandler asfalt og avfall fra oljeindustrien er underlagt overordnet miljømyndigheter.

Kommentarer til denne saken