Det gode resultatet skyldes ifølge en pressemelding fra banken onsdag, høyere netto renteinntekter og økte finansielle inntekter.

– Bankens resultat er meget godt både for første halvår og for andre kvartal isolert. Vi er svært fornøyd med at vi fortsatt opplever god kundetilstrømming fra både person- og bedriftskunder, sier administrerende banksjef Jonny Engdahl i Sunndal Sparebank.

Driftsresultatet før skatt endte på 27 millioner kroner ved utgangen av første halvår 2020, noe som gir en egenkapitalavkastning på 9,2 prosent (10,6). Netto renteinntekter endte på 33,5 millioner kroner (28,9) for perioden. En vekst på om lag 16 prosent, noe som skyldes et høyere gjennomsnittlig rentenivå i første halvår 2020 i forhold til samme periode i 2019. Andre driftsinntekter økte med 3,3 millioner kroner til 22,9 millioner kroner fra tilsvarende periode i 2019, en økning på hele 17 prosent.

Utlån er økt med 7,3 prosent, eller 308 millioner kroner til 4,5 milliarder ved utgangen av første halvår 2020. Utlån til personkunder økte med 6,8 prosent, noe som er godt over den generelle kredittveksten i Norge på om lag 4,5 prosent.

Tre kontorer

Sunndal Sparebank har kontorer i Sunndal, Molde og Ålesund opplever fortsatt god kundetilvekst. Kontoret i Ålesund ble etablert i 2017 og har vært samlokalisert med Aktiv Eiendomsmegling.

– Forretningsmodellen med personlig rådgivning, dyktige og offensive rådgivere og gode produkter har vært en ubetinget suksess. Tilgjengelighet og imøtekommenhet betyr mye for mange fortsatt, sier avdelingsbanksjef Silje Ødegård Flisnes i pressemeldingen.

– Kundetilstrømmingen gjør at vi nå vokser oss inn i nye lokaler i samme bygg. Samtidig styrker vi staben for å rigge oss for ytterligere vekst i tiden som kommer, sier Ødegård Flisnes og legger til at samarbeidet med Aktiv fortsetter.