Ikke siden 2008 har man sett en tilsvarende lav arbeidsledighet i Møre og Romsdal. Ved utgangen av august er 2.085 av arbeidssøkerne helt ledige. Det tilsvarer 1,5 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 906 er delvis ledige og 413 er på tiltak. Justert for sesongvariasjoner er det for helt ledige en nedgang på 71 fra juli til august og en nedgang på 824 fra januar i år.

– Vi må tilbake til 2008 for å finne tilsvarende nivå, sier direktør Stein Veland i NAV Møre og Romsdal til Tidens Krav.

Venter at det snur

Ifølge NAVs arbeidsmarkedsprognose er det flere trekk som gjør at NAV nå venter at arbeidsledigheten etter hvert vil begynne å øke noe.

– Inflasjonen er svært høy både i Norge og andre land, noe som blant annet skyldes høye strømpriser, drivstoffpriser og økte matvarepriser. Krigen i Ukraina bidrar til å forsterke dette. Rentene er på vei opp både i Norge og andre land, noe som ytterligere øker kostnadsnivået for både husholdninger og virksomheter, og bidrar til å dempe konsum og investeringer. Vi anslår derfor en svakere vekst i både norsk og internasjonal økonomi framover, skriver Veland i en pressemelding.

Les også

Pensjonistene som fortsetter å jobbe

Til Tidens Krav sier han at dette også vil påvirke næringslivet i vårt fylke. I august kom nyheten om at Talgø MøreTre i Surnadal har varslet om permitteringer.

– Den økonomiske situasjonen påvirker kjøpekraft og investeringslyst hos mange, og det er ikke usannsynlig at vi får noen justeringer innen hverdagshandel, sier Veland.

Tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv

Tilgangen på arbeidskraft vil fortsatt være en utfordring for nærings- og samfunnsliv fremover, ifølge NAV.

– Bedriftsledere gir oss klare tilbakemeldinger om at faglært arbeidskraft er mangelvare. De ber oss om kandidater som ønsker å jobbe, så vil de selv gi den nødvendige opplæringen internt, sier Veland i pressemeldingen.

I Møre og Romsdal er det nå stor etterspørsel etter arbeidskraft i mange yrker, som lagerarbeidere, merkantile oppgaver i både offentlig og privat sektor, elektro, transport, helse og sosial, utdanning og salg og service.

– Vår oppfordring til de som er uten arbeid er derfor å gripe sjansen når NAV tar kontakt, eller å ta kontakt med sitt lokale NAV-kontor selv. Vi kan gi informasjon om bedrifter som trenger arbeidskraft, avslutter Stein Veland.