Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge (som betjener Møre og Romsdal og Trøndelag) gir et gratis samtaletilbud til pårørende til mennesker med psykiske problemer, rusproblemer og spilleproblemer.

Senteret, som har faste kontordager i ti kommuner, har hovedkontor i Stjørdal. Vanligvis er de ansatte mye ute på reise for å treffe pårørende og for å informere aktuelle yrkesgrupper om pårørenderollen. Men ikke nå, alle reiseplaner er lagt på is til over sommeren.

- Dette gjør at vi har god kapasitet til å ta imot nye henvendelser. Det er den pårørende som selv vurderer om den har behov for å snakke med oss, vi fører ikke journal, og har full taushetsplikt. De pårørende skal være trygge på at taushetsplikt og personvern også blir ivaretatt nå som vi sitter på hjemmekontor, sier daglig leder Karin Tuvmarken i en pressemelding.

Samtaler gjennomføres nå per telefon og via videosamtaletjenesten Teams.

– I tillegg har vi noen gå-samtaler der det er mulig, sier Tuvmarken, og forteller at det legges til rette for å møte pårørende ute i friluft i nærheten av sine respektive hjemmekontor.

Merker behovet

Ifølge pressemeldingen merker de ansatte at det er behov for dem også i disse koronatider, og at pårørende opplever situasjonen veldig ulikt.

– Mange er preget av ensomhet, og følelse av å være isolasjon, samtidig som de bekymrer seg for sine kjære og seg selv. Det kan være bekymringer omkring smittesituasjonen for familiemedlemmer som ikke har mulighet til å ivareta smittevernet så godt, eller bekymring for hva som skjer med behandlingstilbud. Men der enkelte opplever situasjonen som veldig krevende, opplever også flere den som et slags avbrekk, og forteller at de har godt av denne pausen fra en ellers hektisk og bekymringsfylt hverdag, sier veilederne Eva Grøntvedt og Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo i pressemeldingen.