Reiselivsansatte i Kristiansund bidrar med 16 millioner i skatt til kommunen. Med lokalpolitikernes hjelp kan reiselivet skape flere arbeidsplasser, som igjen gir økte skatteinntekter.

Vi skriver nå 2019, og er med det gått inn i nok et valgår i Norge. I et lokalvalg er nærheten til sakene stort og engasjementet betydelig, både blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Reiselivet er en næring som er svært avhengig av gode lokale rammebetingelser. Derfor vil vi si litt om hvordan lokalpolitikerne kan hjelpe reiselivet, og hva næringen gir tilbake.

Reiseliv er definert som overnatting, servering, opplevelser, persontransport og formidling. Næringens samlede verdiskaping i Norge er på over 70 milliarder kroner, viser en rapport som Menon Economics har utarbeidet for NHO Reiseliv. I Møre og Romsdal har verdiskapingen i reiselivet vokst med 41 prosent fra 2004 til over 2,1 milliarder kroner i 2017. Fantastiske naturopplevelser og moderne hoteller som Scandic Kristiansund og Thon Hotel Kristiansund har bidratt til å bygge fylket som attraktivt reisemål, både for forretningsreisende og ferierende turister.

Antallet overnattinger er nær doblet i Møre og Romsdal fra 2004 til 2017. Det er en positiv utvikling, for flere besøkende betyr flere arbeidsplasser. Og flere arbeidsplasser gir økt bolyst og mer penger i kommunekassa.

I Kristiansund sysselsetter reiselivet 698 personer. For kommunen er det lurt å tilrettelegge for at næringer med mange ansatte, som reiselivet, kan vokse. Mens overskuddsskatten fra bedriftene går rett til staten, er det skatten fra de ansatte i bedriftene som tilflyter kommunekassa.

De 698 reiselivsansatte i Kristiansund genererer 16,6 millioner kroner i personskatteinntekter til kommunen. Det er mer enn personskatteinntektene fra både sjømatnæringen (8,5 millioner) og hele prosessindustrien i kommunen (6,3 millioner kroner).

Reiselivets bidrag er altså betydelig allerede, men næringen kan skape enda flere verdier om politikerne vil. Hvis Kristiansund vil ha flere og bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, må kommunen etterstrebe å forenkle hverdagen for reiselivsbedriftene. Søknader og rapporteringer til det offentlige stjeler tid og ressurser som bedriftene heller kunne brukt på å forbedre kundeopplevelsen. Kristiansund kommune bør søke et aktivt samarbeid med staten for å sørge for at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang. Et annet forenklingsgrep vil være å gjennomføre forsøk hvor bedrifter som hoteller og restauranter får lov til å si nei til kontanter.

Vi ønsker også at kommunale myndigheter legger vekt på veiledning framfor kontroll og straff når de er på tilsynsbesøk i bedriftene. Arbeidsgiver og ansatte skal ikke føle seg kriminalisert i møte med tilsynsmyndigheter, slik vi har sett grelle eksempler på tidligere. Vi håper kommunene bidrar til at regjeringens planlagte tilsynsreform blir best mulig.

Hele Norges befolkning vil ha flere og trygge arbeidsplasser i sin kommune. Reiselivet sikrer arbeidsplasser, skatteinngang og bolyst over hele Norge. I kommunevalget gjelder det derfor å stemme på de partiene som tilrettelegger for at hoteller, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter kan fortsette å vokse.