Etter Nancy Pelosis reise til Taiwan har flere andre amerikanske politikere vært på besøk, ganske sikkert for å markere motstand mot de kinesiske truslene om å invadere Taiwan og dessuten støtte demokratiet på øya. Det samme har flere representanter for Taiwans diplomatiske allierte og vennligsinnede stater som blant annet Japan. Det er ikke noe folkekrav på Taiwan – eller republikken Kina som er det offisielle navnet - om en gjenforening med Folkerepublikken Kina som opptrer mer og mer aggressiv i Taiwan-stredet. Men taiwanske militære er på vakt. Og nylig ble en kinesiske drone skutt ned.

De fleste land i verden – med unntak av 14 småstater - anerkjenner Taiwan som en del av Folkerepublikken. Men fakta på bakken er noe annet, Taiwan har styrt seg selv i over 70 år og utviklet et demokrati som ikke står tilbake for demokratiske land i vår del av verden.

Jeg håper at politikere og regjeringer verden over har tenkt over hva dette i realiteten betyr for folket på Taiwan, men jeg er ikke helt sikker. Sporene fra Hongkong burde skremme. Det er ingen ting som tyder på at befolkningen der får leve som nå. Det som venter dem er strenge sikkerhetslover, og domstoler som også dømmer folk til døden, slutt på demokrati, presse-, religions- og forsamlingsfrihet. Ettpartistaten vil etter alle solemerker bli en realitet for et folk som har opplevd overgangen fra et autoritært regime til et moderne demokrati. På Taiwan blir besøk fra utenlandske politikere sett på som en solidaritetsreise. Og kineserne raser. Nettopp derfor – reis til Taiwan og støtt demokratiet! Følg utviklingen på nettstedet Taiwan today.

Konflikten Kina/Taiwan kan berøre Norge