– Vi ser oss dessverre nødt til å søke om å få flytte reirene da både de samfunnsmessige og prosjektøkonomiske konsekvensene blir så store ved forsinket byggestart at dette må veie tyngre, skrev Petter Paus (ansvarlig søker i byggesaken) da det i slutten av mai ble søkt om å få flyttet reirene som har skapt problemer for utbygger Devoldholmen Utvikling og framdriften på campustomta i Kristiansund.

– Vi vil forsøke å flytte reirene så skånsomt som mulig til en bedre egnet plass i nærheten, med håp om at gråmåkene vil gjenoppta rugingen. Dersom ikke dette lykkes, vil egg og reir bli fjernet, skrev Paus.

I søknaden fra Devoldholmen Utvikling sto det at prosjektet har en spesielt tett framdriftsplan, der man er avhengig av at ting skjer i riktig rekkefølge og til riktig tid.

Viltforvalteren ga grønt lys

Nå er reirene fjernet, viltforvalteren ga tirsdag ettermiddag grønt lys.

Gråmåke er en rødlisteart, og fuglene som har ligget på tomta har et særskilt vern etter naturmangfoldloven. Onsdag kveld skriver NRK at de tre reirene er fjernet.

Tidligere på dagen fikk Tidens Krav flere tips.

– Eggene på tomta er borte nå. Måkene leter etter reiret, skrev den ene tipseren.

– Nødvendig

Roland Mauseth, som er prosjektleder for Campus Kristiansund, sier til nrk.no at flyttinga var nødvendig.

– Samfunnsinteressen av å holde framdrift i prosjektet trumfet hensynet til fuglene, sier Mauseth. Han forteller til nrk.no at det pågår forberedende arbeid på tomta som må være ferdig i løpet av få dager, og at dette gjorde at det ble gitt tillatelse til å flytte reirene.

– Det gjøres sveip over tomta flere ganger om dagen for å hindre at måsene etablerer nye reir, sier Mauseth.