Den ekstra bevilgningen foreslås forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet.

– Dette vil bedre det økonomiske resultatet for helseforetakene i år, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Helseforetakene har hatt en negativ økonomisk utvikling og et betydelig svakere resultat enn ventet på grunn av den uventet store prisøkningen den siste tiden.

Over halvparten av potten går til Helse sør-øst, som får nærmere 1,35 milliarder kroner.

Helse vest får drøyt 477 millioner kroner, Helse Midt-Norge nesten 358 millioner og Helse nord 317 millioner kroner.

Helseforetakene må imidlertid belage seg på kutt til neste år.

– Den økte prisøkningen er ikke kompensert for i 2023-budsjettet og vil påvirke sykehusøkonomien til neste år, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.