– Vi har kommet med reguleringer tidligere, og nå vil vi innføre ytterligere nasjonale regler. Grunnen til det er at ulykkestallene på elsparkesykkel er veldig høye. Det er mange som får alvorlige skader, og vi har hatt tre dødsfall knyttet til elsparkesykkel-bruk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til VG.

Innføring av en promillegrense på elsparkesykkel er et av forslagene som nå skal tas opp, ettersom 41 prosent av skadene på elsparkesykler har skjedd i forbindelse med ruspåvirkning.

Forbud mot kjøring på fortau, men åpning for kjøring på gang- og sykkelvei, hjelmpåbud for barn under 15 år og 12-års aldersgrense er andre tiltak.

– Det er ti ganger så farlig å kjøre elsparkesykkel enn en vanlig sykkel, og det er mange unge mennesker som opplever skader. Mitt budskap til de unge er at det er farligere enn det du tror, og at sjansen for å skade deg blir mye mindre om du er edru, sier Hareide.

Det jobbes nå for å få forslaget om strengere elsparkesykkelregler ut på høring. Etter høringen fremmes et lovforslag til Stortinget, så innstrammingene trer ikke kraft før det eventuelt blir vedtatt.